Varför fungerar inte min e-postadress?

  1. Dubbelkolla att du är korrekt ansluten till internet
  2. Kolla om du har korrekta inställningar för din e-postadress, enligt nedan

Inkommande mailserver

Server: mail.teleservice.net

Säkerhet: SSL

POP-SSL port: 995

IMAP-SSL port: 993

Utgående mailserver

Server: mail.teleservice.net

Säkerhet: STARTTLS

Port: 587

Användarnamn är din fullständiga email adress och lösenord har du på din värdehandling. Utgående mailserver ska logga in med samma uppgifter som ingående. (Detta är inte frivilligt)

Ta kontakt med oss om problemet kvarstår.

Webmail

Användarnamn är numera din fullständiga email adress
Lösenord har du på din värdehandling.

OBS! E-postprogram

E-postprogram som är äldre än 2014 kan ha för låg säkerhet för att de ska fungera med den nya säkerhetesuppdateringen.

Var den här artikeln till hjälp?