E-postinställningar

Vilka inställningar ska jag ha för min e-post?

Inkommande mailserver
Server: mail.teleservice.net
Säkerhet: SSL
POP-SSL port: 995
IMAP-SSL port: 993

Utgående mailserver
Server: mail.teleservice.net
Säkerhet: STARTTLS
Port: 587

Användarnamn är din fullständiga epostadress och lösenord har du på din värdehandling. Utgående mailserver ska logga in med samma uppgifter som inkommande. Detta är inte frivilligt.

Var den här artikeln till hjälp?