fbpx

Visselblåsning på Teleservice

På Teleservice strävar vi efter att ha en öppen och transparent arbetsplats, där missförhållanden inte ska förekomma. Genom att erhålla er möjligheten att visselblåsa upprätthåller vi det tillsammans. Vi använder Visslans visselblåsarkanal som säkerställer din anonymitet och hög säkerhet. 

Vem kan rapportera?

Du kan visselblåsa och erhålla skydd från visselblåsarlagen om du är arbetstagare, volontär, praktikant, verksam aktieägare, person som annars står till förfogande för arbete under vår kontroll och ledning eller ingår i vår förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan. Entreprenörer, underentreprenörer och leverantörer till oss som fått reda på missförhållanden inom företaget kan även rapportera.

Att du har avslutat ditt arbetsrelaterade förhållande med oss, eller att det inte har påbörjats än, är inte ett hinder för att rapportera om ett missförhållande.

Vad kan rapporteras?

Du kan rapportera information om missförhållanden i ett arbetsrelaterat sammanhang som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram. Är du osäker uppmuntrar vi dig till att läsa mer i vår fullständiga visselblåsarpolicy.

Vi undanber dig att rapportera problem som handlar om missnöjen gällande kundsupport eller dylikt, vi refererar dig då i stället till vår kundsupport på Teleservice.

Hur hanteras rapporteringen?

Rapporteringen hanteras konfidentiellt. Samtliga personuppgifter utan relevans kommer att raderas, och ärendet sparas endast så länge det är nödvändigt.

Våra ärenden hanteras initialt av Lindahls Advokatbyrå för att garantera oberoende hantering av ärenden varpå interna kontaktpersoner hos oss sedan kan komma att ta över ärendet.

Har du fler frågor?

Om du vill veta mer om vår hantering av visselblåsningsärenden och personuppgifter kan du läsa mer om det i vår fullständiga visselblåsarpolicy.