fbpx

Elan El tar nästa steg i molnet med Teleservice

Elan El är ett företag som du säkert har kommit i kontakt med under åren, både i Skåne och resten av världen. De gör driftsäkra elinstallationer till industrier, företag och privatpersoner. De senaste åren har de utvecklat med ett nytt affärsområde genom att också leverera VVS. Nu har de också gjort en satsning på Elan Digital, som levererar moderna, digitala lösningar för bl a larm, passage och kameraövervakning. Precis som Teleservice har Elan El möjligheter att leverera lösningar där de tar ett helhetsansvar. Eller som de själva uttrycker det: All kompetens samlad på ett ställe.

Elan växer ständigt och med det även kommunikationsbehovet. För att hålla ihop företaget och hålla de anställda uppdaterade med rätt information har man sedan länge använt programmen i Office 365. Till sin hjälp har de också haft en lokal intranätserver med Sharepoint. Med en växande organisation och där många arbetar mobilt, ibland bara med en smartphone, är det nu dags för Elan El att ta ytterligare ett steg ut i molnet, och utnyttja fler funktioner som de redan har i sitt Office 365.

Ett projekt har nu startats för att klargöra vilka förändringar som behövs. På Elan El är ett strategiskt beslut taget och det är Martin som kommer att leda arbetet, med stöd från Dan. Genom ett samarbete med Teleservice kommer man på ett strukturerat sätt vidare för att göra förändringarna så smidigt som möjligt. Elan El kan ju sitt eget företag absolut bäst och Teleservice tekniker är experter på möjligheterna i Office 365 och vet hur funktionerna kan implementeras i organisationen och utnyttjas på bästa sätt.

Office 365

Office 365 har en stor, användbar verktygslåda. Möjligheterna för grupparbeten i Teams. Snabba meddelanden genom Skype. Möjligheterna med internutbildning och filmer i Streams. Formulärhantering i Forms. Intranät i Sharepoint. Delade data i Onedrive. Det finns många funktioner att utnyttja, och därför gäller det att veta vad de innebär för att hjälpa företaget bäst. Genom flexibilitet och frihet kan man också motverka skugg-IT. Man kan enkelt dela information, och ändå ha kontroll på vilka som ska komma åt den.

I det fortsatta förändringsarbetet finns det många beslut som ska tas. Med en tydlig struktur och ett bra förarbete kommer Elan El tillsammans med Teleservice att kunna implementera och använda funktionerna på bästa sätt och i en kontrollerad takt.