fbpx

Teleservice medarbetare deltog i världens största cybersäkerhetsövning

jul 2, 2024

Philip Olsson och Björn Hansson som till vardags arbetar med infrastruktur på Teleservice deltog nyligen i världens största cybersäkerhetsövning Locked Shields. Övningen simulerade hur en nation blev utsatt för omfattande cyberattacker som deltagarna fick hantera under tidspress. Idag ser de båda teleservarna tillbaka på en intensiv övning där den största utmaningen kanske inte främst låg i de tekniska kunskaperna. 

Locked Shields arrangeras varje år av Nato Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence i Tallinn. Övningen innehåller strategiska, operationella, taktiska och tekniska moment. Under övningen simulerades hur en nation, kallad Berylia, blir utsatt för omfattande cyberattacker och deltagarna övas i att hantera dessa attacker under tidspress. 

En bred säkerhetsövning med flera moment 

– Det var en häftig upplevelse där vi fick chansen att få öva på ”känslan” av att vara under konstant attack. De tekniska förutsättningarna och hela kontexten var väldigt väl utförd, så att man kände sig som en del av landet Berylia, berättar Björn. 

Alla deltagare i laget var uppdelade i olika ansvarsområden för att kunna fokusera på vissa delar av IT-miljön.Även om det primärt rör sig om en teknisk övning för IT-specialister, så ingår även andra funktioner och delmoment. Locked Shields inkluderar som nämnt till exempel även rapportering, juridiska frågor och mediahantering. 

Philip och Björn var med i gruppen som ansvarade över funktionen nätverk.I praktiken innebar det att flera brandväggskluster behövde skyddas från intrång och att se till att funktionen upprätthålls för att övriga system, som är beroende av nätverket, ska fungera.

Ett mindre lands IT-miljö ska skyddas 

Attackerna som övningen gick ut på att hantera skedde mot en IT-miljö uppbyggd för ändamålet, och som var tänkt att avspegla ett mindre lands IT-miljö. Det här är några exempel på inslag i IT-miljön som skulle skyddas: 

  • klientdatorer och servrar för samarbete 
  • nät och servrar för 5G-mobilnät 
  • offentliga hemsidor för regering 
  • styrsystem för energi (gas/el) 
  • styrning och åtkomst till satelliter 
  • försvarssystem, med mera. 

Alla system och miljöer var ”infekterade” redan inför övningsdagarna. Björn berättar att han och Philip fick tre dagar på sig att inventera och förbereda sig inför de attacker som skulle ske.I övrigt hade deltagarna i övningen inte tillgång till miljön, utan var begränsade till dokumentation och ritningar över systemen.

Nära samarbete under tidspress 

Att förbereda sig för att kunna hantera cyberattacker är alltid relevant, men inte helt enkelt att få bra tillfälle att öva. Att delta i Locked Shields var ett väldigt bra tillfälle att göra det, menar Björn och Philip. 

– Det var intressant att se hur ett team på 120 människor som för det mesta inte arbetat tillsammans kan åstadkomma stora saker på väldigt kort tid. Att vara så tätt inpå varandra, fysiskt och psykiskt, under hård tidspress är en utmaning som oftast är större än de tekniska utmaningarna, kommenterar Björn. 

Över 3000 personer från över 40 olika länder deltog i övningen.Björn och Philip från Teleservice ingick i det svensk-isländska laget som bestod av ca 120 deltagare. De flesta deltog för första gången. 

Vill du veta mer? Läs vad Försvarsmakten skriver om övningen. 

Foto: Ola Berglind, Försvarsmakten  

Koncentrerat arbete under cybersäkerhetsövningen Locked Shields som Teleservice medarbetare deltog i.