fbpx

Effektivare fibergrävning med ny horisontalborr!

Nu har vi investerat i en ny horisontalborr.

Teleservice använder sig av många sätt för att gräva ner fiber så fort och effektivt som möjligt. Grävskopa är något som de flesta direkt associerar till, men det finns många fler möjligheter. Vi kan köra med någon av våra plogar för att snabbt kunna få ner mycket fiber i marken. Ibland har vi dock hinder som vi inte bara kan gräva rakt igenom vid markytan. I trädgårdar kan det till exempel gälla buskar och plattläggningar. Där trycker vi tunnlar med hjälp av jordraketer. Men ibland är hindren mycket större, och mycket djupare. Då använder vi i stället en horisontalborr, som inte borrar rakt ner, utan i stället borrar ”åt sidan”. Vi har använt oss av den här tekniken under väldigt många år, men nu är det dags att uppdatera våra maskiner igen.

Större, snabbare och starkare
Allmänt sätt kan man säga att den nya borren är större, snabbare och starkare än den tidigare. Den är tuff och kan gå igenom hårdare mark än den förra. Den kan gå djupt och komma upp igen. Borrhuvudet kan styras, så man kan faktiskt runda hinder och ändra djup under borrningen. Den kan gräva 120 meter, vilket betyder att vi med lätthet kan passera vägar med stor marginal, och vi kommer även att kunna ta oss under mindre åar.

Förutom att gräva våra egna fibernät kan vi fortsätta att hjälpa även andra som behöver lägga ner kablar och rör av olika slag.