fbpx

Prishöjning för privatkunder i ViaEuropas nät

ViaEuropa är kommunikationsoperatör för Heimstadens fastigheter och i Skurups stadsnät. I dessa nät så är Teleservice tjänsteleverantör och levererar idag bredband till kunder. Utifrån det rådande läget med stigande kostnader så har ViaEuropa beslutat att höja priserna i sina nät.

Den 1 april genomfördes en ökning av priser för nya kunder och den 1 oktober kommer denna ökning även träda i kraft för befintliga kunder.

Prislista efter 1 okt. Inkl. moms*
250/250 415 kr
500/500 455 kr
1000/1000 570 kr

* Gäller endast för privatkunder