fbpx

Varför rekommenderar våra medarbetare Teleservice som arbetsgivare?

Vi lät våra härliga medarbetare få svara på en enkät kring vad det är som gör att de vill rekommendera Teleservice som arbetsgivare till andra. Och vi tycker att svaren vi fick in är alldeles för intressanta för att hålla för oss själva.

Så varsågoda, här bjuder vi på en övergripande summeringen av frågan:
”Vilka är de viktigaste faktorerna till att du rekommenderar Teleservice som arbetsgivare idag?”

😍 Teamet & kollegorna

Det är uppenbart att vi verkligen tycker om varandra som kollegor, att teamen är starka och samarbetet bra. Kollegorna vi arbetar med varje dag är en stor bidragande faktor till att vi vill rekommendera Teleservice som arbetsgivare.

💃🕺 Atmosfären & stämningen på hela arbetsplatsen

Vi tycker om hur stämningen är på hela arbetsplatsen! Att vi samarbetar bra även mellan teamen, att vi enkelt kan ”prata med alla” oavsett var den andra kollegan finns i organisationen, att stämningen är personlig och familjär – trots att vi börjar bli ganska många på företaget.

👍 Trygghet & stabilitet

Teleservice känns som en trygg arbetsgivare, både med tanke på att vi har funnits länge och har en stabilitet i vår verksamhet, men också att man känner sig trygg när man är på jobbet och att man kan vara sig själv.

🌟 Satsningen som görs på medarbetarna 

Vi uppskattar att Teleservice tycker medarbetarna är väldigt viktiga och på olika sätt visar det. Både genom att man ger utvecklingsmöjligheter, tar hand om medarbetare när de inte är på topp, att vi firar och lyfter medarbetare när vi gör något bra och tar oss tid att lyssnar på medarbetare.

🎈 Förmåner, tillställningar & happenings

Vi gillar verkligen när vi träffas alla på Teleservardagen, julfest, familjedag, afterwork, teamaktiviteter, träningstillfällen eller vid frukosten. Vi tycker att Teleservice erbjuder bra förmåner.

👨‍💻 Flexibilitet & frihet 

Vi upplever att det finns flexibilitet och frihet i arbetet, att vi har stora möjlighet att påverka vår arbetssituation (autonomi). Även att vi erbjuder flexibla arbetstider och hybridarbete där de är möjligt.

🤩 Ledarskapet 

Vi tycker att ledarskapet bland annat är lyhört, och skapar delaktighet och är nära. Flera medarbetare framförde bara kort och gott ”cheferna” på frågan varför man skulle rekommendera Teleservice som arbetsgivare.  

🏔  Framåt!

Teleservice vilja att vara ett piggt, framåtlutat och utvecklingsinriktat företag är också en faktor till varför vi rekommenderar Teleservice som arbetsgivare till andra.

Tack till våra medarbetare som bidragit till resultatet ovan, och gör Teleservice till en riktigt bra arbetsplats att vara på!