fbpx

Tre tekniska trender för 2019

Teleservice partner Radar, som är nordens främsta trendanalytiker inom IT, lägger årligen fram sin syn på de trender som bedöms få störst påverkan nästkommande år. Analysen ligger till grund för vad man bör ta upp och arbeta med under året ur ett tekniskt perspektiv.

Teleservice bjuder på föreläsning om IT-trender
Nu på torsdag den 28 februari har Teleservice bjudit in utvalda kunder till en föreläsning i Ystad där Radar kommer hålla en spännande föreläsning om teknik- och IT-trender.

Smakprov på trenderna för 2019
För 2019 vill Radar lyfta följande tre tekniskt drivna trender:

  1. Artificiell Intelligens.
    AI kommer vara morgondagens processor i alla processer. AI i sig är ingen trend utan snarare ett mycket stort teknikområde. AI området kommer att bli morgondagens processorområde, dvs. sättet att hantera, processa och förädla information på.
  1. Igenkänningsteknik.
    Morgondagens integration i den digitala verkligheten är att bli igenkänd baserat på ansikte, röst och rörelse. Detta är något som ständigt ökar! Redan nu kan användare logga in på BankID med igenkänning, dock inte för att godkänna en transaktion – ännu.
  1. Cybersäkerhet.
    Det är i säkerheten riskerna och hoten mot vårt allt mer digitala samhälle ligger. Samhället måste ställa in sig på att det kommer utsättas för fler och mer avancerade och organiserade dataintrång, såväl privat som offentlig sektor. Riskerna som uppstår i samband med digitalisering och konstant uppkoppling behöver uppmärksammas mer, för internet är på väg att bli all vår infrastrukturs infrastruktur.

Vill du höra mer om IT- och tekniktrender?
Radars föredrag på torsdag kommer att handla om detta och vi kommer att få svar på vad som sker i vår omvärld och hur det påverkar oss (konjunktur, varför IT blivit viktigare för samhälle och företag att fungera/konkurrera). Det kommer också att handla om varför teknik är lika med säkerhetspolitik idag och vilka trender som är viktigast att förstå som svensk. Och kanske den mest spännande frågan av alla – hur kommer världen se ut om tio år?

Är du kund till oss och vill komma på föreläsningen?
Hör då av dig till vår kommunikatör Nathalie på: .