fbpx

Teleservice levererar fiber till Eslövs kommun!

Nu är det klart att vi på Teleservice förser landsbygden i södra delen av Eslövs kommun med Fiber.

År 2022 avsatte kommunfullmäktige i Eslöv fem miljoner kronor årligen fram till 2025 för att alla fastigheter i kommunen ska få möjlighet till fiber. För 2023 har kommunen dessutom fått ett extra bidrag på samma summa av Region Skåne, tilldelat under 2022.

Upphandlingen av fiberutbyggnad 2023 vanns av oss på Teleservice, som under vintern har projekterat för fiberutbyggnad för dessa stödpengar.

Vi bygger även fiber fram till syd-östra delen av Eslövs tätort.

– Stödet till fiberutbyggnaden innebär att vi når fler hushåll. En fast uppkoppling är numera lika viktig som annan infrastruktur, och i takt med samhällets ökande digitalisering kommer den att bli ännu viktigare framöver. Och om ett år stänger Telia ner kopparnätet i Eslövs kommun, vilket innebär att ADSL-uppkopplingar inte längre kommer att fungera, säger Johan Andersson (S), kommunstyrelsens ordförande.

100 får erbjudande
I ett första skede kommer fastighetsägarna till cirka 100 adresser i kommunens södra delar att få erbjudande om fiber inom några veckor. Områdena som berörs är längs väg 108 och 113 samt området norr om Flyinge upp till E22:an och mindre sträckor norr om Löberöd och Harlösa. Fastighetsägare som bor nära de sträckor där fiber kommer att läggas ner kommer också att få erbjudande om fiber.

Stöd till landsbygden
Stödet handlar inte om att berörda fastighetsägare kommer att få ett lägre anslutningspris under normalpris, utan möjliggör fiber på kommersiella villkor. Anledningen till att både kommunen och regionen ger stöd är att fiberutbyggnad på landsbygden är dyrt på grund av stora avstånd mellan fastigheter, att det kan finnas terräng som kan vara svår att gräva och lägga ner fiber i, och att avtal krävs med många markägare.

– Målet är att alla hushåll och företag i vår kommun ska ha fått ett erbjudande om fiber till ett likvärdigt pris senast 2025, oavsett om man bor mitt i Eslöv, eller i en by eller långt ute på landsbygden. Med det extra bidraget kommer detta att bli möjligt, menar Catharina Malmborg (M), kommunstyrelsens första vice ordförande.

Kontakta oss på Teleservice
Om du som bor i de berörda områdena inte har fått ett erbjudande innan den 15 maj får du mycket gärna ta kontakt med oss på Teleservice.

E-post:  
Telefon: 0416-585050
Fiberfrågor: 0416-585059

För intresseanmälan besök: https://www.teleservice.net/privat/bestallningar/intresseanmalan-fiber/