fbpx

Teleservice har tagit guld i kreditvärdighet!

Teleservice Ekonomichef Helen Esperup visar stolt upp vårt guld-certifikat från UC


Teleservice har med stolthet mottagit ett guld-certifikat från UC som visar att vi har högsta kreditvärdighet. I den höga konkurrensen är det viktigt att skilja sig från mängden och visa att vi är ett företag som du i allra högsta grad kan lita på.

Framgångsrikt företag som du kan lita på
Certifikatet förstärker vårt förtroende på marknaden och skapar en högre tillit för våra nuvarande och framtida affärsrelationer. Det stärker också vårt varumärke och ger oss en påminnelse om att vi driver ett väldigt framgångsrikt företag.

Teleservice klassificeras i Riskklass 5 och erhåller därmed ett Guldsigill. Företag som klassificeras i Riskklass 5 bedöms ha högsta kreditvärdighet och har 99,76% eller större sannolikhet till överlevnad..