fbpx

Stormen blev en solskenshistoria  – för både Teleservice och Radio Active

När Radio Actives huvudsändare plötsligt blåste sönder var Teleservice snabba med att leverera fler förbindelser. Det blev en kombination av fiber och radiolänk som gjorde att deras radiomaster i Blentarp och Tomelilla snabbt kunde komma i gång igen.

Under hösten 2022 tog Radio Active kontakt med vår företagssäljare Jakob Ek i Ystad. Vid deras första möte blev det tydligt att stationschefen Kenth Jagerborn hade ett intresse av att skaffa mer fiber från Teleservice. Mer exakt till deras radiomaster som är belägna utanför Blentarp och i Tomelilla kommun. Enligt den gemensamma planen som sattes upp skulle arbetet gå vidare under våren 2023 när alla detaljer fallit på plats.

Men så kom årets första och värsta storm, Otto, med vindhastigheter upp emot 30 m/s. Detta drabbade Radio Active som tappade kontakt med vissa av sina radiomaster, vilket påverkade deras sändningsförmåga i delar av Skåne. Möjligheten att sända är kritisk för Radio Actives verksamhet så Teleservice var tvungna att agera extra snabbt.

Snabba ryck för att få i gång Radio Actives sändningar

Samtalet från Radio Active kom på måndagen efter stormen, till vår företagssäljare Jakob. Tillsammans med Björn Hansson och Philip Olsson på Teleservice Bredbandsavdelning gjordes en plan upp för att vi skulle kunna leverera en lösning snabbt. Förslaget presenterades för Kenth och båda parter var överens.

”Det var verkligen ett fantastiskt bra och effektivt samarbete mellan alla inblandade, både på Teleservice och Radio Active”, säger Teleservice företagssäljare Jakob Ek.

Lösning med fiber och radiolänk 

I Blentarp har Teleservice ett befintligt fibernät vilket gjorde det enkelt att koppla in deras radiomast där. Detta kunde vi lösa med installatörer och svetsare och nyttja befintlig kanalisation. I Tomelilla var fallet ett annat, här fick vi ta fram en lösning med radiolänk. 

Det blev några intensiva dagar med att dra kabel i Blentarp och klättra i masterna i Tomelilla, samtidigt som man i Sjöbo färdigställde tjänsterna för avlämning till Radio Active.  

Radio Active blev nöjda och tacksamma för Teleservice snabba insats

Det snabba arbetet gav fina resultat och tre dagar ifrån beställning kunde vi lämna klarbesked för leverans och sändningarna kunde nu nå fram igen. 

”Teleservice förstod alla delar av Radio Actives önskemål och behov. Processen tillsammans med dem var väldigt enkel och tydlig, med kompetent personal. För oss som kund var det av största vikt att processen skulle vara enkel och gå väldigt snabbt – detta levde Teleservice verkligen upp till. Ett utmärkt samarbete helt enkelt”, hälsar Kenth Jagerborn på Radio Active.