fbpx

Microsoft höjer priserna för molntjänster

Den 1 april höjer Microsoft sina priser på molntjänster med 15% i Sverige.

Varför höjer Microsoft priserna?

Priserna höjs på grund av att Microsoft strävar efter att harmonisera sina priser för molntjänster och justera för fluktuationer i lokala valutor inom den europeiska regionen.


Hur påverkar prishöjningen dig och ditt företag?

Detta påverkar dig som köper Microsoft 365, Dynamics 365 eller Azure-konsumtion via Teleservice. Priset kommer från och med den 1 april 2023 att höjas med 15% i Sverige.

Microsoft kommer justera priserna efter hur växelkursen av den amerikanska dollarn presterar mot den svenska kronan. Priser som skiljer sig väsentligt från USD på grund av fluktuationer i lokala valutor kan justeras upp eller ned med halvårsintervall för att upprätthålla relativ prissättning.

Som alltid kommer Microsoft att meddela i förväg om eventuella framtida prisändringar.

Frågor angående prishöjningen?

Har du frågor kring prishöjningen får du gärna kontakta våra företagssäljare på: 0416-58 50 60.