Formulär för uppsägning av tjänster.

Uppsägning

Alla tjänster

Bredband

TV

Diverse

Behålla min e-post

14 + 4 =

Vid uppsägning av bredbandstjänst kommer eventuellt e-post-konto att upphöra samtidigt om du inte meddelat att du vill ha kvar det för en årskostnad på 300kr. Glöm inte att klicka i valet ovan om du vill behålla era e-postadresser.

Tänk på att utrustning ska återlämnas efter uppsägningsdatum (Kabelmodem, trådlöst modem (t ex Radwin), DVB-C, Telefonbox)

I första hand gäller bindningstiden. Om bindningstiden löpt ut ska abonnemanget sägas upp senast 1 månad före nästa påbörjade faktureringsperiod (kvartalsskiftning infaller den: 31/3, 30/6, 30/9 och 31/12).