Radiokom

Vårt utbud till dig
som är företagskund

Teleservice Radiokom Sverige AB är sålt

Den 2:e september 2019 förvärvades Teleservice Radiokom till AddSecure. 

Vår erfarenhet räddar liv

Teleservice har lång erfarenhet och bred kompetens inom radiokommunikation. Sedan lång tid tillbaka samarbetar vi med flera stora industrier och företag för olika typer av kommunikationslösningar.

Vi är vana vid att driva väldigt olika projekt för att lösa radiokommunikation och har bland annat byggt kommunikation i Turning Torso och Hallandstunneln. Vi har ett flertal räddningstjänster som kunder och vi har projekterat och levererat radionät till många verksamheter och företag. Här kan nämnas Södra Cell, Stora Enso och Kemira kemi.

Spetskompetens inom radiokommunikation

Vår spetskompetens gör att vi kan leverera funktioner med 3G/4G och annan radiotäckning i utrymmen där det inte fungerar i vanliga fall.

För att kunna vara en framtidssäker samarbetspartner har vi valt ut produkter från leverantörer som motsvarar våra egna krav på kvalité, funktion och framtidssäkerhet.

Vi utför projektering, installation och drifttagning av hela radio- och teleentreprenaden till räddningstjänster. Dessutom ansvarar vi för servicen till dessa enheter.
Vi kan även erbjuda våra kunder jourserviceavtal.

Support

Vi har telefonsupport på de produkter vi säljer. Vår kunniga personal har kunskap om det mesta i vårt sortiment, även om olika personer är specialister på olika produkter. Särskilda underhållsavtal kan också tecknas för förebyggande underhåll.

Service

Reparationer av kommunikationsutrustning sker med egna verkstäder i Sjöbo och Gävle. Personalen har tillgång till modern serviceutrustning samt mätinstrument. Service sker i våra egna verkstäder eller på plats. För detta ändamål har vi tillgång till servicebilar med instrument.
Vår personal genomgår kontinuerlig utbildning för att möta teknikutvecklingen.

Jour

I de fall som du kan behöva ha hjälp även under kvällstid och helger så har vi jouravtal som kan tecknas. Det gör att du är garanterad snabb inställelsetid årets alla dagar och timmar.

Säkerhet

Säkerheten är självklart av yttersta vikt i våra lösningar, då människoliv kan vara på spel. Därför har vi strukturerade tester som görs vid drifttagning av system. Vi kan också erbjuda reservalarmering om det primära systemet slutar fungerar. Vi erbjuder dessutom avtal om förebyggande kontroller enligt ovan. Efter installation har vi också möjlighet att via BLIS Control göra en automatisk kontroll av utalarmeringen, för att säkerställa att den fungerar.

Miljö

I gammal utrustning kan det finnas väldigt hälsofarliga ämnen ( t ex kvicksilver, bromerade flamskyddsmedel) som skall tas ut ur kretsloppet. Det finns också elektronik och plaster som kan återvinnas. Därför uppmanar vi våra kunder att alltid lämna utrustning på miljöstation, inte i första hand som brännbart. Förbrukade batterier skall alltid lämnas i batteriholk.

Mobiltäckning inomhus

Teleservice har byggt professionella lösningar för mobiltäckning till större företag i många år. Nu kan vi även erbjuda kostnadseffektiva lösningar till både privatpersoner och mindre företag.
Vi blir alltmer beroende av våra mobiltelefoner och det finns en självklarhet hos många att alltid vara nåbar via telefon och internet. Samtidigt är det många hus och byggnader som inte släpper igenom mobilsignalen, såsom nutidens välisolerade hus, eller i byggnader placerade på ett avskilt läge med skog och kullar som helt enkelt hindrar radiovågorna från att komma fram.

Installation av Teleservice Mobiltäckning

Lösningen är enkel. Till att börja med görs en mätning av hur mottagningsförhållandena i och utanför ert hus är i dagsläget. När vi är överens om vilken lösning som ska installeras (i många fall räcker det med grund¬modellen) hjälper vi till att skriva den tillstånds¬ansökan som behövs för att få installera systemet.
Vi identifierar den basstation som passar bäst för er. Sedan installeras en riktantenn, riktad mot basstationen. Signalen dras sedan vidare in i huset till en repetera, inställd för er operatör. Därefter monteras en inomhus¬antenn i huset för att signalen ska kunna sändas till era mobila enheter. När strömmen slås på, är det bara att börja ringa och surfa!

Minskar strålningen

Med Teleservice Mobil¬täckning kommer telefonen kunna sända med mycket lägre sändningseffekt och på så sätt även minska strålningen genom kroppen. Lägre sändningseffekt ger dessutom en lägre strömförbrukning, vilket gör att driftstiden för mobilen blir längre.

Större installationer

Om det är ett större område som ska täckas, t.ex. en fabrikslokal, flera kontor, eller flerfamiljshus, kan det krävas flera inomhusantenner. Då gör vi en större mätning för att se hur många antenner som behövs. Beroende på hur huset är byggt, täcker en inomhusantenn upp till 200 m2.

Nybyggnation eller renovering

För att installationen ska vara så diskret som möjligt, är det alltid bäst att tänka efter före. Tänk på mobiltäckningen i ett tidigt skede, och planera in installationen redan innan ni börjar bygga eller renovera.

BLIS

BLIS är ett komplett system för utalarmering till blåljusorganisationer och industrier. De olika byggblocken kombineras för den lösning man behöver.

Önskar du veta mer?

Ta kontakt med oss så tar vi tillsammans fram en lösning som passar just din verksamhet!

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.

Teleservice Skåne AB
Västergatan 14
275 30 Sjöbo