Till toppen

Service & Installation

Reparationer
Reparationer av kommunikationsutrustning sker med egna verkstäder i Sjöbo och Helsingborg. Personalen har tillgång till modern serviceutrustning samt mätinstrument. Service sker i våra egna verkstäder eller på plats. För detta ändamål har vi tillgång till servicebilar med instrument. Personalen genomgår kontinuerlig utbildning för att möta teknikutvecklingen.


Fordonsinstallationer
Fordonsinstallationer sker i våra monteringshallar alternativ på plats. För detta ändamål har vi tillgång till servicebilar med installationsmaterial.


Systeminstallationer
För detta ändamål har vi tillgång till servicebilar med installationsmaterial och personal med mastcertifikat för arbete i radiomaster. Vi utför installationer av stora radiosystem, utalarmeringssystem och ledningscentraler.


Jourservice & Underhållsavtal
Vi erbjuder olika typer av avtal, underhållsavtal för som önskar förebyggande underhåll. Vi erbjuder även jourserviceavtal för de som önskar tillgång till service årets alla dagar och timmar.

[kontakt]

Killarna som jobbar med service av komradio.
Service på komradio.