Till toppen
Om lagring av uppgifter
Lagring av uppgifter (IP-adress)

För att fullgöra lagringsskyldigheten enligt lag (2003:389) om elektronisk kommunikation sparar vi kopplingen mellan kund och IP-adress i sex månader.

(Till följd av Kammarrättens beslut om inhibition i datalagringsmålet mellan PTS och Tele2 den 22 december 2016 har Teleservice slutat lagra denna data)

Utlämnande av uppgifter
Utgångspunkten i lagen om elektronisk kommunikation (LEK) är att operatören inte får lämna ut uppgifter om vilken kund som haft en IP-adress. Operatören har tystnadsplikt för dessa uppgifter.
Enligt lagen är vi skyldiga att dela med oss av informationen till brottsbekämpande myndigheter, detta sker genom polis/åklagarmyndighet.

Efter beslut från domstol enligt IPRED-lagen vid upphovsrättsintrång, exempelvis olaglig fildelning av film eller musik, kan namn/adress avseende IP-nummer komma att lämnas ut. Utlämnande av uppgifter i sådant fall kräver beslut av domstol.