Till toppen
Öppet nät
Det finns normalt två nivåer på ett öppet stadsnät, antingen infrastrukturnivå eller tjänstenivå.

De allra flesta stadsnäten är idag öppna på tjänstenivå. Ofta går den största delen av månadskostnaden till nätägaren och kommunikationsoperatören och det är endast den översta delen (tjänstenivå) som är konkurrensutsatt. En stor nackdel med den sortens stadsnät är att vissa tjänster inte kan levereras då det inte finns möjlighet att utnyttja svartfibern på lika villkor.

Till Teleservice fibernät är andra operatörer välkomna att hyra fiber. Vårt nät är öppet på infrastrukturnivå!
 
Förklaring
Nätägare
Är den som bygger, äger och hyr ut fibernät (svartfiber).
 
Kommunikationsoperatör
Är den neutrala aktören som säkerställer trafiken på nätet. De ska även erbjuda en öppen teknisk plattform där alla tjänste-
leverantörer ska få samma tillgång till nätet.
 
Tjänsteleverantör
Kallas de företag som levererar själva tjänsten, internet / telefoni / TV m.m.
 
 
 
Samtliga priser gäller privatkunder och är inklusive moms.
Företag - kontakta oss.