Till toppen
Nätverk
Nätverk är de sätt som binder ihop ditt företag och som kopplar dig till omvärlden. Vi kan lösa all kommunikation, vare sig det skall vara ett fiberbaserat höghastighetsnät eller trådlösa lösningar. Nätverk är de sätt som binder ihop ditt företag och som kopplar dig till omvärlden. Vi kan lösa all kommunikation, vare sig det skall vara ett fiberbaserat höghastighetsnät eller trådlösa lösningar.
 
Bredband

• Rätt förbindelse för ditt behov
• Fiber för en stabil förbindelse med stora utvecklingsmöjligheter
• Internet

Vissa tjänster hanteras direkt av affärsområdet bredband.
Där ingår t ex tjänsterna i menyn nedan:

 
Fiber
• Stabil förbindelse
• Stor flexibilitet för att öka prestanda
• Okänslig för åska
• Möjlighet till höga hastigheter
 
Internet
• Effektivisera utskrifter och spara pengar
• Få uppföljning och kontroll över dina utskrifter och kostnader
• Hämta utskriften på den skrivare som passar dig
• Automatisk tonerbeställning
• Anpassa maskinparken till behovet
• Spara energi
 
Wifi
• Vi kan lösa alla trådlösa frågor
• Vi kan optimera placeringen för accesspunkter
• Biljettbaserad användning för hotellmiljö
• Redundanta nätverksförbindelser i luften
 
Mobiltäckning

• Få telefon och internetförbindelse även i fabrikslokaler och nya fastigheter
• Vi kan ta bort dina radioskuggor
• Lösningar för 2G, 3G, 4G

 
Flexibla regionnät
• Speciella behov av nätverk mellan flera geografiska adresser
• Samordnar kommunikationen till företag som finns på flera orter
• Samarbetsnät mellan skilda organisationer som behöver säker kommunikation. T ex samarbetsorganisationer eller kommuner