Till toppen

IT-Drift WiFi som tjänst

 
Möjligheten att koppla upp sig till trådlöst nätverk tas nuförtiden nästan för givet. Fler och fler enheter använder sig av trådlöst uppkoppling och kraven på ett stabilt nätverk ökar. Dessutom vill man också kunna styra hur trafiken hanteras.

Wifi som tjänst är molnbaserat och ger er ett säkert och högpresterande trådlöst nätverk. Det är skalbart och fungerar både för en enstaka som till flera hundra accesspunkter. Möjligheten finns också att ge samma uppkopplingsinställningar på alla orter där ni finns representerade.

Ni betalar bara en låg månadsavgift och vi tar hand om allt ansvar för drift, service, underhåll och övervakning.
 
Kostnadskontroll
 
 
Fasta månadsavgifter ger förutsägbara och kostnader som är lätta att budgetera.
Flexibilitet
 
 
Ni behöver inte göra någon investering i hårdvara, drift eller underhåll. Lösningen är flexibel och skalbar och anpassad till era krav.
Molnet
 
 
Tjänsten utvecklas fort-
löpande och anpassas till våra kunders önskemål. De förändringar vi gör i tjänsten kommer direkt alla kunder tillhanda och nya tillval kan beställas så fort de blir tillgängliga.
 
Snabbfakta
Vi tar hand om allt ‒ Wifi som tjänst övervakas kontinuerligt av vår servicedesk för att se till att allting fungerar.

Ekonomi ‒ Kontroll på kostnaderna med låga månadsavgifter. Inga egna investeringar krävs och om behovet förändras över tiden kan ni öka antalet accesspunkter efterhand.

Utbytesenhet ‒ Om en produkt slutar fungera ingår det i tjänsten att vi byter ut produkten.

Automatisk roaming ‒ Alla accesspunkter bildar ett enda nätverk så att ni behåller anslutningen när datorn byter till den accesspunkt som är närmast.

Flera kontor ‒ Om ni har flera kontor kan ni ha samma inställningar så att ni alltid har samma anslutning på alla kontor.
Tillval
• Förstudie
• Gästnät (kräver smarta switchar)
• Installation, konfiguration och montage
• Kabeldragning
• Fiber- och bredbandsaccesser
• Switchar och brandväggar
• Mätningsprotokoll
Vill du veta mer? Ring oss på 0416-585000 eller kontakta oss här: Länk