Till toppen

IT-Drift Mobiltäckning

 
Kommunikation är A och O för ett företag och mycket av kommunikationen görs via mobiltelefoner. De flesta mobiloperatörer har täckning över hela Skåne, dock visar kartorna sändningseffekten utomhus men täckningen kan vara helt annorlunda inomhus.

Sändningseffekten begränsas avsevärt när man kommer innanför ytterväggarna och vissa material stoppar den nästan helt. Problematiken med dålig mobiltäckning kan också uppstå när man har skog, kullar eller annat som hindrar radiovågorna.
 
Värdet av fungerande täckning
Ett förlorat samtal kan vara en förlorad affär, en fabrik där man inte kan nå sin personal är inte så effektiv som den skulle kunna vara. Säkerheten är en annan viktig aspekt.

Teleservice har under längre tid byggt professionella lösningar för mobiltäckning till större organisationer, men har även kostnadseffektiva lösningar av bra kvalitet även anpassade för privatpersoner i villor, lägenheter och för mindre företag.
 
 
Installation
Lösningen är enkel. Till att börja med görs en mätning av hur mottagningsförhållandena i och utanför fastigheten är i dagsläget. När vi är överens om vilken lösning som ska installeras hjälper vi till att skriva den tillståndsansökan som behövs för att få installera systemet. Efter godkännande kan vi leverera och installera tekniken.
 
Vill du veta mer? Ring oss på 0416-585000 eller kontakta oss här: Länk