Till toppen
Uppgradera ditt kabelTV-internet!
 
Några skillnader mellan fiber och kabel
  • Fiber är stabilare och har högre tillgänglighet.

  • Fiber är en mer framtidssäker plattform.

  • Fiber kan uppgraderas. I dagsläget upp till 1000/100. Maxhastigheten för
       kabelTV är 100/10.

  • Fiber har kortare svarstider, speciellt viktigt i många onlinespel.

  • Fiber har lägre månadskostnad. 100/10 via fiber 250:- och 100/10 via kabel 399:-.

  • Fiber påverkas inte av blixtnedslag eftersom fibern inte innehåller metall (aktiv
       utrustning kan dock som annan elektronisk utrustning, skadas vid nedslag i elnätet).