Till toppen

FDT Affärssystem

 

FDT erbjuder komplett affärssystem för små och medelstora företag med butiksdata som sitt största fokus. FDT hanterar serviceverksamhet, order, fakturering, bokföring, säljstöd, inköp, spårning, lön, etc.

 FDT finns idag hos både lokala aktörer och rekommenderade av kedjor inom detaljhandeln såsom Husqvarna, Elon, Elkedjan, Timari, Ljusexperten.

Affärssystemet är moduluppbyggt och varje kund kan välja vilka moduler som passar den bäst. Det går alltid att mygga ut med ytterligare moduler när verksamheten växer. Det finns även stora möjligheter för anpassningar i varje modul. 

Produktblad FDT Affärssystem [PDF]
Leverantörens hemsida
Kategorier
 
FDT Avance
 

Fakturering:

  • Allmänt
    10 st valutor/språk, EU-statistik, Kund-/artikelstatistik, Fakturahistorik-/kopia, Sök-/spårfunktion, Exportera utskrifter, Kostnadsställe, Kostnadsbärare.

  • Fakturering
    Plocklista, Offert, Följesedel, Kontantnota, Samlings-/permanentfaktura, Orderbekräftelse.

  • Kundkretskontra
    Betalningspåminnelser, Inkassokrav, Räntefaktruering, Kundfordringar, Inbetalningar, Reskontra, Valbart avstämningsdatum, Återredovisning.

  • Artikel/Lager
    Lagersaldo, Sortimentstatus, Lagerhantering, Inventeringsfunktioner, Säsongsvarierad beställning, Hantering av streckkoder.

  • Prissättning
    Prislistor, Stafflade priser, Tidsbegränsade priser, Enhetsomräkning, Paketartiklar, Rabattmatris, Kundspecifika priser.


  • Kund
    Fakturamottagare/godsmottagare, Kreditgränskontroll, Orderspärra.

Bokföring:

  • Allmänt
    Kontoplan, Räkenskapsår, Sök/spårfunktion, Kostnadsställe, Kostndasbärare.

  • Konto
    Automatkorrigering, Historik.

  • Verifikat
    Verifikatregistrering, Korrigera verifikat, Bokslutsverifikat.

  • Budget
    Budgetering, Budgetnycklar.

Leverantör:

  • Allmänt
    10 valutor/språk, Leverantörsstatistik, Sök/spårfunktion, Exportera utskrifer, Kostnadsställe, Kostnadsbärare, Inköpsmodul.
  • Leverantörsreskontra
    Ankomstregistrering, Konteringsförslag, Attest av fakturor.

  • Betalning
    Fil-/avibetalning, Utbetalning, Postgiro/utland, Återredovisning.
Produktblad Avance [PDF]
Produktblad Avance Fakturering [PDF]
Produktblad Avance Bokföring [PDF]
Produktblad Avance Leverantör [PDF]
 
FDT Butik PE
 
  • Utskrifter
    Du kan skriva ut offerter m.m direkt från kassabilden.

  • Påminnelse
    Programmet påminner om kampanjevaror.

  • Koppla dokument
    Du kan koppla dokument, som t.ex monteringsanvisningar, till enskilda artiklar och skriva ut vid behov.
     

  • Garantikvitto
    Skrivs ut automatiskt på alla aktuella varor.

  • Tillgodokvitto
    Vid betalning med tillgodo eller presentkort kan du välja återbetalning via kontanter eller tillgodokvitto.

  • Streckkod
    Programmet läser de flesta streckkoder. Du kan även skriva ut etiketter med streckkoder.

  • Ta betalt i valuta
    Systemet hanterar omräkning till sex valfria valutor.

  • Paketpris
    Skapa paketpris av flera artiklar.

  • Säljare
    Varje affär kan bokas på en säljare. Ger total TB statistik/säljare eller affär/säljare. Används också för provisionslönehantering.

  • VIP-kundshantering
    Ger statistik/kund och används ofta till bonussystem.

  • Automatisk varulagervärdering
    Ger dagligen aktuellt varulagervärde samt resultat automatiskt

  • Kundspecifika priser
    Kundspecifika priser enligt rabattbrev. Kan även tidsstyras.
  • Tidsstyrda extrapriser
    Lägg in extrapris på en artikel i samband med annons eller liknande.

  • Våg
    Programmet har automatisk våghantering.

  • EAN
    Programmet hanterar de speciella EAN-koder som innehåller information om vikt, pris och kupongvärde.

  • Försäljningsstatistik
    Ger total över data om kunder, artiklar och leverantörer samt tidsstatistik för t.ex personalplanering.

  • Prisförändringar
    Prisinläsning på dina leverantörers datafiler.

  • Hyllkantsetketter
    Skrivs ut i den ordningen varorna ligger i butiken innan de nya priserna börjar gälla.

  • Kreditkortskoppling
    Ger snabbare och billigare hantering av kreditkort via t.ex ISDN eller bredband.

  • Serienummmer
    Registrering av serienummer kan ske per såld artikel för uppföljning via statistiken.

  • Stort kvitto
    Du kan även skriva ut kvitto i A4-storlek även om du normalt använder kvittoskrivare.

  • TB-hantering
    Du kan bestämma om TB på en hel affär. Programmet hanterar också minimi- och maximi-TB för at undvika orimliga värden.

  • Parkera kvitto
    Du kan parkera ett eller flera kvitton och fortsätta med nästa kund.
Produktblad FDT Butik PE [PDF]
 
FDT Service
 
  • Ordermottagning
    Enkel och effektiv mottagning av nya serviceuppdrag.
  • Artikelrader
    Dokumentation av förbrukade artiklar, pris och debiteringsuppgifter.
  • Kalender
    Organisera och planera serviceverksamheten.
  • Avhämtning/fakturering
    Vid avslutad service kan serviceordern plockas fram för debitering eller fakturering.
  • Loggning
    Se status på var, av vem, hur och när service utförts.
  • Tid och reservdelsregistrering
    Full kontroll över spenderad tid och utnyttjade reservdelar.
  • Rapporter
    Skapa och använd specialdesignade rapporter.
  • Maskin och avtalsregister
    Full kontroll över maskiner och avtal.
  • Arbetslista
    Översikt av serviceordrar. Filtrera på exempelvis ort, prioritet, servicetekniker, avdelning eller servicetyp.
  • Avancerad sökfunktion
    Sök efter specifika artiklar, kunder, maskiner, avtal etc.
  • Underhållsservice
    Planera intervallservice på maskiner som ska underhållas med jämna tidsintervall.
  • Kontrollera lagerstatus
    Full kontroll över reservdelar och inköpsbehov.
  • Statistik
    Generera grafiska diagram eller rapporter som ger anpassad statistik över spenderad tid, maskinhistorik eller avtal.
  • Uppföljning
    Följ upp arbetet med serviceordrar eller ta fram tidigare information.
  • Avancerade funktioner
    Utöver ovanstående funktioner finns ett antal avancerade funktioner och insttällningar.

Läs mer om FDT Service

 
FDT Expose PE
 
  • Metodik
    Med FDT Expose PE får ditt företag möjlighet att systematiskt bygga en metodik för att strukturera information och kund- och prospektarbete.
  • Säljledning
    Systemet håller reda på de löften som en medarbetare har givit kunden, och som säljansvarig kan man när som helst stämma av att alla aktiviteter är utförda.
  • Prospekt
    Prospekt kan genereras utifrån sökningar i databaser som Företagsfakta.
  • Kunder
    Prospekt kan enkelt ändras till kunder genom en markering. Därefter förs kundinformationen automatiskt in i FDT Avance kundregister och alla har tillgång
    till korrekt information. För varje företag registreras vanliga data. Förutom dessa så kan man definiera kategorier och egna fält med olika datatyper.
  • Kontaktpersoner
    Varje företag kan ha valfritt antal kontaktpersoner. För varje kontaktperson registreras vanliga data och det finns stora möjligheter att definiera upp egna fält som sedan är sökbara och möjliga att få ut på specialrapporter.
  • Fakta
    Vid kundsamtal får personal som har kundkontakt tillgång till aktuell fakta om kunden. Fakta hämtas direkt från den inbyggda databasen.Historiska data om tidigare köp hämtas med automatik från affärssystemet FDT Avance.
  • Strukturkapital
    När man använder ett säljstödssystem flyttas information om kunder och kundhändelser från den enskilda medarbetaren till företagets system. Detta gör företaget mindre sårbart samtidigt som värdet ökar.
  • Säljstatistik
    Med FDT Expose PE får säljaren omedelbar tillgång till viktig kundinformation som vad kunden köpte sist och vad kunden betalade för varorna eller tjänsterna. I den överskådliga bilden syns även anskaffningspris eventuella rabatter etc. Allt meden knapptryckning..
  • Säljkampanjer
    Kampanjer skapas smidigt med FDT Expose PE, och arbetet fördelas genast ut till respektive säljansvarig som då får ärendena direkt in i sin ”att göra”-lista.
  • E-post
    Direktutskick till kundföretag och kontaktpersoner på företagen skapas enkelt direkt från systemet och alla händelser kan spåras och följas upp.
  • Integration
    FDT Expose PE är helt integrerat med affärssystemet FDTAvance. Genom integrationen uppdateras automatiskt kundregistret från båda systemen.Via FDT Expose PE får man tillgång till kundernas fakturor med detaljerad information.
  • Rapporter
    Med systemet följer ett antal standard rapporter. Förutom dessa så kan man via rapportgeneratorn Crystal Report (medföljer ej) definiera upp egna rapporter i näst intill oändliga variationer.
Produktblad FDT Expose PE [PDF]
 
FDT Lön/FDT Lön PE
 

Följande funktioner är gemensamma för FDT Lön och FDT Lön PE:

  • Tio företag

  • Obegränsat antal anställda

  • Avvikelserapportering

  • Kopplade lönearter

  • Ändra och skapa nya lönearter

  • Automatisk beräkning av tabell- och engångsskatt

  • Integrerad bilförmånsberäkning

  • Guider

  • Direktkoppling till FDT Avance

  • Enkelt att ändra i tidigare period

  • Konton för utlägg redan vid registrering

  • Förberett för elektronisk skattedeklaration

Dessutom finns följande funktioner i FDT Lön PE:

  • Semesterberäkning

  • Semesterskuldberäkning

  • Fler än tio olika semesteravtal

  • Obegränsat antal löneartsregister inom samma företag

  • Löneuppdrag

  • PDF-utskrifter

  • Arbetstidsschema

  • Byråversion (tillägg)

  • Nätversion (tillägg)

  • Integration med FDT Tid Pe (tillägg) 

Produktblad FDT Lön PE [PDF]
ISO-certifierad
Reservation för felskrivning | Vi använder Cookies. Läs mer om vår cookies-policy här.
© Teleservice Skåne AB | Tel: +46 (0) 416-58 50 00 | Fax: +46 (0) 416-58 50 10 | E-post: info@teleservice.net
Sjöbo
Mån-Fre   9.00 - 18.00
Lördag   10.00 - 13.00
Ystad
Mån-Fre   9.00 - 17.00