Till toppen

FDT Affärssystem

 

FDT erbjuder komplett affärssystem för små och medelstora företag med butiksdata som sitt största fokus. FDT hanterar serviceverksamhet, order, fakturering, bokföring, säljstöd, inköp, spårning, lön, etc.

 FDT finns idag hos både lokala aktörer och rekommenderade av kedjor inom detaljhandeln såsom Husqvarna, Elon, Elkedjan, Timari, Ljusexperten.

Affärssystemet är moduluppbyggt och varje kund kan välja vilka moduler som passar den bäst. Det går alltid att mygga ut med ytterligare moduler när verksamheten växer. Det finns även stora möjligheter för anpassningar i varje modul. 

Produktblad FDT Affärssystem [PDF]
Leverantörens hemsida
Kategorier
 
FDT Avance
 

Fakturering:

 • Allmänt
  10 st valutor/språk, EU-statistik, Kund-/artikelstatistik, Fakturahistorik-/kopia, Sök-/spårfunktion, Exportera utskrifter, Kostnadsställe, Kostnadsbärare.

 • Fakturering
  Plocklista, Offert, Följesedel, Kontantnota, Samlings-/permanentfaktura, Orderbekräftelse.

 • Kundkretskontra
  Betalningspåminnelser, Inkassokrav, Räntefaktruering, Kundfordringar, Inbetalningar, Reskontra, Valbart avstämningsdatum, Återredovisning.

 • Artikel/Lager
  Lagersaldo, Sortimentstatus, Lagerhantering, Inventeringsfunktioner, Säsongsvarierad beställning, Hantering av streckkoder.

 • Prissättning
  Prislistor, Stafflade priser, Tidsbegränsade priser, Enhetsomräkning, Paketartiklar, Rabattmatris, Kundspecifika priser.


 • Kund
  Fakturamottagare/godsmottagare, Kreditgränskontroll, Orderspärra.

Bokföring:

 • Allmänt
  Kontoplan, Räkenskapsår, Sök/spårfunktion, Kostnadsställe, Kostndasbärare.

 • Konto
  Automatkorrigering, Historik.

 • Verifikat
  Verifikatregistrering, Korrigera verifikat, Bokslutsverifikat.

 • Budget
  Budgetering, Budgetnycklar.

Leverantör:

 • Allmänt
  10 valutor/språk, Leverantörsstatistik, Sök/spårfunktion, Exportera utskrifer, Kostnadsställe, Kostnadsbärare, Inköpsmodul.
 • Leverantörsreskontra
  Ankomstregistrering, Konteringsförslag, Attest av fakturor.

 • Betalning
  Fil-/avibetalning, Utbetalning, Postgiro/utland, Återredovisning.
Produktblad Avance [PDF]
Produktblad Avance Fakturering [PDF]
Produktblad Avance Bokföring [PDF]
Produktblad Avance Leverantör [PDF]
 
FDT Butik PE
 
 • Utskrifter
  Du kan skriva ut offerter m.m direkt från kassabilden.

 • Påminnelse
  Programmet påminner om kampanjevaror.

 • Koppla dokument
  Du kan koppla dokument, som t.ex monteringsanvisningar, till enskilda artiklar och skriva ut vid behov.
   

 • Garantikvitto
  Skrivs ut automatiskt på alla aktuella varor.

 • Tillgodokvitto
  Vid betalning med tillgodo eller presentkort kan du välja återbetalning via kontanter eller tillgodokvitto.

 • Streckkod
  Programmet läser de flesta streckkoder. Du kan även skriva ut etiketter med streckkoder.

 • Ta betalt i valuta
  Systemet hanterar omräkning till sex valfria valutor.

 • Paketpris
  Skapa paketpris av flera artiklar.

 • Säljare
  Varje affär kan bokas på en säljare. Ger total TB statistik/säljare eller affär/säljare. Används också för provisionslönehantering.

 • VIP-kundshantering
  Ger statistik/kund och används ofta till bonussystem.

 • Automatisk varulagervärdering
  Ger dagligen aktuellt varulagervärde samt resultat automatiskt

 • Kundspecifika priser
  Kundspecifika priser enligt rabattbrev. Kan även tidsstyras.
 • Tidsstyrda extrapriser
  Lägg in extrapris på en artikel i samband med annons eller liknande.

 • Våg
  Programmet har automatisk våghantering.

 • EAN
  Programmet hanterar de speciella EAN-koder som innehåller information om vikt, pris och kupongvärde.

 • Försäljningsstatistik
  Ger total över data om kunder, artiklar och leverantörer samt tidsstatistik för t.ex personalplanering.

 • Prisförändringar
  Prisinläsning på dina leverantörers datafiler.

 • Hyllkantsetketter
  Skrivs ut i den ordningen varorna ligger i butiken innan de nya priserna börjar gälla.

 • Kreditkortskoppling
  Ger snabbare och billigare hantering av kreditkort via t.ex ISDN eller bredband.

 • Serienummmer
  Registrering av serienummer kan ske per såld artikel för uppföljning via statistiken.

 • Stort kvitto
  Du kan även skriva ut kvitto i A4-storlek även om du normalt använder kvittoskrivare.

 • TB-hantering
  Du kan bestämma om TB på en hel affär. Programmet hanterar också minimi- och maximi-TB för at undvika orimliga värden.

 • Parkera kvitto
  Du kan parkera ett eller flera kvitton och fortsätta med nästa kund.
Produktblad FDT Butik PE [PDF]
 
FDT Service
 
 • Ordermottagning
  Enkel och effektiv mottagning av nya serviceuppdrag.
 • Artikelrader
  Dokumentation av förbrukade artiklar, pris och debiteringsuppgifter.
 • Kalender
  Organisera och planera serviceverksamheten.
 • Avhämtning/fakturering
  Vid avslutad service kan serviceordern plockas fram för debitering eller fakturering.
 • Loggning
  Se status på var, av vem, hur och när service utförts.
 • Tid och reservdelsregistrering
  Full kontroll över spenderad tid och utnyttjade reservdelar.
 • Rapporter
  Skapa och använd specialdesignade rapporter.
 • Maskin och avtalsregister
  Full kontroll över maskiner och avtal.
 • Arbetslista
  Översikt av serviceordrar. Filtrera på exempelvis ort, prioritet, servicetekniker, avdelning eller servicetyp.
 • Avancerad sökfunktion
  Sök efter specifika artiklar, kunder, maskiner, avtal etc.
 • Underhållsservice
  Planera intervallservice på maskiner som ska underhållas med jämna tidsintervall.
 • Kontrollera lagerstatus
  Full kontroll över reservdelar och inköpsbehov.
 • Statistik
  Generera grafiska diagram eller rapporter som ger anpassad statistik över spenderad tid, maskinhistorik eller avtal.
 • Uppföljning
  Följ upp arbetet med serviceordrar eller ta fram tidigare information.
 • Avancerade funktioner
  Utöver ovanstående funktioner finns ett antal avancerade funktioner och insttällningar.

Läs mer om FDT Service

 
FDT Expose PE
 
 • Metodik
  Med FDT Expose PE får ditt företag möjlighet att systematiskt bygga en metodik för att strukturera information och kund- och prospektarbete.
 • Säljledning
  Systemet håller reda på de löften som en medarbetare har givit kunden, och som säljansvarig kan man när som helst stämma av att alla aktiviteter är utförda.
 • Prospekt
  Prospekt kan genereras utifrån sökningar i databaser som Företagsfakta.
 • Kunder
  Prospekt kan enkelt ändras till kunder genom en markering. Därefter förs kundinformationen automatiskt in i FDT Avance kundregister och alla har tillgång
  till korrekt information. För varje företag registreras vanliga data. Förutom dessa så kan man definiera kategorier och egna fält med olika datatyper.
 • Kontaktpersoner
  Varje företag kan ha valfritt antal kontaktpersoner. För varje kontaktperson registreras vanliga data och det finns stora möjligheter att definiera upp egna fält som sedan är sökbara och möjliga att få ut på specialrapporter.
 • Fakta
  Vid kundsamtal får personal som har kundkontakt tillgång till aktuell fakta om kunden. Fakta hämtas direkt från den inbyggda databasen.Historiska data om tidigare köp hämtas med automatik från affärssystemet FDT Avance.
 • Strukturkapital
  När man använder ett säljstödssystem flyttas information om kunder och kundhändelser från den enskilda medarbetaren till företagets system. Detta gör företaget mindre sårbart samtidigt som värdet ökar.
 • Säljstatistik
  Med FDT Expose PE får säljaren omedelbar tillgång till viktig kundinformation som vad kunden köpte sist och vad kunden betalade för varorna eller tjänsterna. I den överskådliga bilden syns även anskaffningspris eventuella rabatter etc. Allt meden knapptryckning..
 • Säljkampanjer
  Kampanjer skapas smidigt med FDT Expose PE, och arbetet fördelas genast ut till respektive säljansvarig som då får ärendena direkt in i sin ”att göra”-lista.
 • E-post
  Direktutskick till kundföretag och kontaktpersoner på företagen skapas enkelt direkt från systemet och alla händelser kan spåras och följas upp.
 • Integration
  FDT Expose PE är helt integrerat med affärssystemet FDTAvance. Genom integrationen uppdateras automatiskt kundregistret från båda systemen.Via FDT Expose PE får man tillgång till kundernas fakturor med detaljerad information.
 • Rapporter
  Med systemet följer ett antal standard rapporter. Förutom dessa så kan man via rapportgeneratorn Crystal Report (medföljer ej) definiera upp egna rapporter i näst intill oändliga variationer.
Produktblad FDT Expose PE [PDF]
 
FDT Lön/FDT Lön PE
 

Följande funktioner är gemensamma för FDT Lön och FDT Lön PE:

 • Tio företag

 • Obegränsat antal anställda

 • Avvikelserapportering

 • Kopplade lönearter

 • Ändra och skapa nya lönearter

 • Automatisk beräkning av tabell- och engångsskatt

 • Integrerad bilförmånsberäkning

 • Guider

 • Direktkoppling till FDT Avance

 • Enkelt att ändra i tidigare period

 • Konton för utlägg redan vid registrering

 • Förberett för elektronisk skattedeklaration

Dessutom finns följande funktioner i FDT Lön PE:

 • Semesterberäkning

 • Semesterskuldberäkning

 • Fler än tio olika semesteravtal

 • Obegränsat antal löneartsregister inom samma företag

 • Löneuppdrag

 • PDF-utskrifter

 • Arbetstidsschema

 • Byråversion (tillägg)

 • Nätversion (tillägg)

 • Integration med FDT Tid Pe (tillägg) 

Produktblad FDT Lön PE [PDF]
Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.
ISO-certifierad
Reservation för felskrivning | Vi använder Cookies. Läs mer om vår cookies-policy här.
© Teleservice Skåne AB | Tel: +46 (0) 416-58 50 00 | Fax: +46 (0) 416-58 50 10 | E-post: [email protected]
Sjöbo
Mån-Fre   9.00 - 18.00
Lördag   10.00 - 13.00
Ystad
Mån-Fre   9.00 - 17.00