Till toppen
Elevsvarssystem
Med elevsvarssystem tillåts eleverna att delta i omröstningar, debatter, frågetävlingar m.m., i grupp eller som enskild individ. Hitta det svarssystemet som passar bäst för just er!
Tillbaka
 
 
ActivExpression 2
Ställ frågor till klassen när som helst

Med ActivExpression2 kan läraren kontrollera hur väl klassen hänger med och anpassa undervisningen helt utifrån elevernas behov. Med funktionen för inlärning i egen takt kan var och en jobba i den takt och på den nivå som passar eleven bäst. Det ger ökat självförtroende och hjälper eleverna att uttrycka sina åsikter.

Exportera resultaten till Microsoft Excel eller integrera dem med ActivProgress så kan du utvärdera elevernas förståelse genom att spara och jämföra data över en längre tidsperiod.
 
ActivExpression 2
Specifikation
 
 
ActiVote
Tydliga svar

ActiVote är ett smidigt elevsvarssystem där varje röst räknas. Tack vare röstningsalternativen, den ergonomiska formen och de sköna knapparna är det både roligt och enkelt att delta i omröstningarna.

Eleverna bygger upp självförtroende för varje omröstning och kan följa sina framsteg både med direkt uppkoppling och över tid; alla poäng sparas nämligen. Lärarna upptäcker att spontaniteten i klassrummet ökar med ActiVote.

ActiVote är designad för lite yngre elever och har färre svarsmöjligheter än ActivExpression.
 
ActiVote
Specifikationer
 
 
ActivEngage
Med ActivEngage utmanas eleverna genom interaktion i realtid. Lösningen är idealisk för skolor där eleverna har egna datorer, där man använder rullvagnar med bärbara datorer, iPad eller andra mobila enheter.

Läraren använder Prometheans programvara ActivInspire  och visar en fråga på tavlan (i de flesta fall en interaktiv whiteboardtavla). Eleverna svarar antingen genom att klicka med musen på rätt svar bland de alternativ som visas på deras egna datorskärmar eller genom att ange svaret med hjälp av tangentbordet.

Med funktionen för inlärning i egen takt kan lärare ställa frågor av varierande svårighetsgrad och ge eleverna möjlighet att besvara frågorna i egen takt. I ActivEngage kan du använda en rad olika svarstyper så som flerval, sant/falskt, sortera i ordning, Likertskalor eller svar angivna i text eller siffror. Programmet registrerar också på ett snabbt och enkelt sätt elevernas framsteg, så att läraren kan bedöma förståelsen och snabbt ge återkoppling och instruktioner.
 
ActivEngage
Specifikationer